h

Video

Bảng đen thông minh có thể ghi LED

Bản trình diễn sản phẩm chính của EIBOARD 2022

Bảng đen thông minh có thể ghi LED 77 inch

Bảng đen thông minh có thể ghi LED (Bảng đánh dấu)

Bảng điều khiển phẳng tương tác với Android 9.0 + 4G + 32G

Bảng thông minh tất cả trong một

Bảng đen thông minh có thể ghi LED (Bảng đen)

Bảng điều khiển phẳng tương tác với máy ảnh và micrô 4K tích hợp

Hệ thống ghi trực tiếp tương tác & Giải pháp IoT thông minh

Màn hình cảm ứng tương tác LED

Bảng điều khiển phẳng tương tác cho hội nghị

Bảng trắng tất cả trong một

Thiết bị đầu cuối tương tác V2.0

Bảng tương tác

Máy tính đa phương tiện tất cả trong một