h

Hội nghị

HỘI NGHỊ

Giải pháp Hội nghị Truyền hình EIBOARD là giải pháp thay thế máy chiếu, PC, bảng lật, bảng trắng và màn hình truyền thống trong phòng họp một cách đơn giản và dễ dàng.Nó được áp dụng rộng rãi để tổ chức đào tạo và hội thảo công ty, thuyết trình bán hàng và quảng cáo chiêu hàng, cuộc họp và đàm phán, cuộc gọi hội nghị và hội thảo trên web với những người tham gia từ các thành phố và quốc gia khác, và tương tác trong đời thực.

Trợ lý cuộc họp của bạn

Bất kể phòng họp của bạn có kích thước như thế nào và bất kể nhóm của bạn ở đâu, giải pháp phòng họp EIBOARD sẽ mang lại cảm giác như bạn đang ở trong cùng một phòng.

Chia sẻ màn hình

Chia sẻ nội dung giúp cộng tác khả thi.

Dễ sử dụng

Áp dụng IFP giống như máy tính bảng: mở tệp, lướt internet, phát video, vẽ, đánh dấu, ghi chú và giao tiếp qua sứ giả video.