h

Tham gia với chúng tôi

Tuyển dụng: Bán hàng ở nước ngoài

Trách nhiệm:

1.Alibaba và các hoạt động và bảo trì nền tảng B2B khác, tìm kiếm từ khóa sản phẩm và tối ưu hóa xếp hạng sản phẩm;

2.Phát triển khách hàng mới một cách độc lập, hiểu đầy đủ nhu cầu của khách hàng, theo dõi hiệu quả các đơn hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;

3.Theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng,hỗ trợ nhập khẩu và xuất khẩu làm việc với trợ lý;

4.Thu thập và phân tích xu hướng của thị trường mục tiêu ngành hàng, xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm và chiến lược bán hàng;

5. Thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng, lập báo cáo bán hàng, phân tích doanh số;

6.Học tập tích cực và tham gia đào tạo;

7.Tham gia tích cực các hoạt động tập thể của phòng ban, công ty;

Yêu cầu:

 1. Hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại thương / triển lãm (sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hoan nghênh)

 2.Tiếng Anh trình độ 4 trở lên, kỹ năng nghe, nói, viết tốt, nói tiếng Anh lưu loát, giao tiếp với khách hàng nước ngoài

 3.Có thể độc lập hoàn thành việc phát triển và bảo trì khách hàng, hoàn thành nhiệm vụ bán hàng

 4.Làm quen với hoạt động cơ bản của Trạm quốc tế Alibaba

 5.Tính cách vui vẻ, tích cựcat làm việc, tinh thần đồng đội và mối quan hệ giữa các cá nhân tốt;

 6.Kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp và khách hàng, khả năng ngoại ngữ vững vàng và khả năng thích ứng;

 7.Làm việc hiệu quả, làm việc có phương pháp và chịu áp lực.