h

Giáo dục

GIÁO DỤC

Giải pháp Giáo dục EIBOARD là một giải pháp lớp học thông minh nằm trong chương trình giáo dục bao gồm cách thức mới và sáng tạo trong quá trình giảng dạy và bài giảng bằng cách áp dụng công nghệ truyền thông thông tin hiện đại nhằm mục đích tăng cường sự đổi mới và hợp tác trong quá trình giảng dạy, để đảm bảo giao tiếp tốt hơn giữa giáo viên và học sinh và để nâng cao hiệu quả tổng thể của việc học.Đây cũng là một cách giảng dạy thông minh lấy học sinh làm trung tâm, được xây dựng để cho phép học tập tương tác.

Trợ giúp giáo viên

• Để làm phong phú thêm việc soạn giáo án và kinh nghiệm trên lớp của giáo viên.

Để thu hút học sinh bằng cách làm cho việc học trở nên thú vị.

Để nâng cao trải nghiệm lớp học của học sinh bằng cách đa dạng hóa các hoạt động học tập.

Để cải thiện kết quả học tập của học sinh, theo cả chủ đề cụ thể và trong bối cảnh rộng hơn.

Để cho phép giáo viên tích hợp công nghệ vào lớp học của họ.

Giúp đỡ học sinh

Có lợi cho tất cả các loại học sinh

Để học dễ dàng bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại

Tham gia tích cực vào việc giảng dạy

Để tương tác với giáo viên bằng thiết bị đầu cuối thông minh cầm tay trong các lớp học

Để xem lại quá trình giảng dạy sau tiết học

Giúp đỡ cha mẹ

Để biết những gì con họ đã học trong lớp và cung cấp trợ giúp về các khóa học

Để biết thêm về điều kiện học tập của con em mình